Peminat Perpustakaan

Wednesday, December 10, 2008

KEMAHIRAN MEMBACA


Seseorang pelajar lazimnya terpaksa banyak membaca dan digalakkan mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. Mereka membaca untuk pelbagai tujuan. Ada masanya mereka perlu membaca secara meluas atau ekstensif. Ada masanya pula mereka perlu membaca secara intensif atau mendalam. Untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan, pelajar perlu menguasai dan mengamalkan beberapa teknik membaca. Oleh itu guru perlu membimbing pelajar pelajar menguasai teknik-teknik tersebut dari peringkat sekolah rendah lagi.

Dalam konteks sekolah, pelajar membaca untuk tujuan-tujuan seperti yang berikut:

• mendapatkan maklumat atau fakta berkaitan dengan sesuatu tajuk atau perkara.
• mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu tajuk atau perkara
• memahami sesuatu persoalan atau menjelaskan kefahaman tentang sesuatu konsep
• mengumpul pelbagai pendapat berkaitan dengan sesuatu persoalan

Secara umumnya seseorang perlu menguasai dua teknik membaca, iaitu;

• membaca pantas
• membaca kritis

Untuk membaca pantas seseorang boleh menggunakan teknik skimming dan scanning, manakala untuk membaca dengan kritis seseorang boleh menggunakan teknik seperti KWLH dan SQ3R.

Download untuk baca sepenuhnya artikel ini.

No comments:

Post a Comment

Terima kasih atas sokongan anda kepada Dar Nur al-Zahra'. Jemput singgah lagi.